Az álhírek és a hiszékeny emberek

Jól értesültnek lenni jó. Az információ hasznos, de a túl sok, ellenőrizetlen információ egyértelműen káros és megzavarja az átlegos ember értékítéletét. Manapság sokan különböző hírportálokon, Facebookon és egyéb felületeken barangolva rengeteg hírt olvas. Otthon, autóban gyakran megy a rádió és a családok otthon esténként néznek TV-t.Mindezeken a felületeken rengeteg hír zúdul ránk és sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy amit olvasunk, látunk, hallunk igaz-e.

02. Programokban lévő vezérlési szerkezetek

A vezérlési szerkezetek olyan konstrukicók, amelyek megmondják, hogy egy program utasításait milyen sorrendben kell végrehajtani. Négy féle vezérlési szerkezetet különböztetünk meg.

Szekvencia (sorozat)

ebben az esetben a program utasításait sorban, egymás után hajtjuk végre. Egy utasítás lehet utasítások egybefüggő, zárt sorozata is.

Ha egy utasítás valójában egy utasítás blokk, akkor a blokk tartalmát függvény vagy eljáráshívással máshol ki lehet bontani.

04. Elemi programozási tételek - a tételekben használt jelölések

A továbbiakban olyan algoritmusokat tárgyalunk meg, amelyek a programozás során rendszeresen előforduló feladatok megoldására kész választ adnak. Ezeket az algoritmusokat programozási tételeknek hívják. A programozási tételek azok az építőkövek, amelyek egy program létrehozása során minduntalan előfordulnak.

Az elemi algoritmusok során használt közös jelölések

03. Algoritmusok

A programozás menetének vázlata

A számítógépes programok elkészítésénél az alábbi sorrendet szokás betartani.

Egy program ötlete => Gondolatok => A program megvalósításának vázlata (algoritmus) => A program kódolása egy kiválasztott programozási nyelven => A program futtatása => Hibajavítások => Kész

Ez a vázlat persze nem minidg igaz, mert

01. Adatszerkezetek

Az adatok mennyisége, mértékegysége

Az adatok bérmilyen módon tároljuk, helyezzük el őket helyet foglalnak. A helyfoglalás mértékegyére az alábbiakat használjuk:

bit - egy daran igaz-hamis állítás, az adattárolás legkisebb egysége.Két féle értéket vehet fel egy bit mennyiségű adat.

byte (bájt) - 8 db bit. Mivel minden bit két féle értéket vehet fel, ezért 8 bit 2*2*2*2*2*2*2*2 = 256 féle értéket vehet fel vagy másképpen ennyi féle adatot tárolhatunk nyolc biten.

Kbyte (kilobyte) - 1024 bájt = 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 bájt = 210 bájt

Oldalak

Subscribe to Fábián Zoltán RSS