6.02. A Javascript alapjai - változók

Aki tanult más C típusú nyelvet, annak könnyű lesz ez a rész, mert a javascript nagyjából követi a C (C#, PHP) nyelv szintaktikáját.

 • Az utasításokat külön sorba írjuk.
 • Az utasítás végén pontosvesszőt írunk.
 • A program végrehajtása felülről lefelé történik.
 • Itt is léteznek visszatérési értékkel vagy a nélküli függvények:
Function Eljaras(){
  alert("nincs visszatérési érték");
}

Lehetséges igazi függvényeket is használni:

Function fuggveny(){
 var i= 6;
 return i+5;
}

Adattípusok, típusosság

A javascript nyelv-vel feldoilgozandó adatoknak is vannak típusai. Ezek a típusok:

 • number - Szám (mindegy, hogy egész vagy tizedes tört...
 • string - Szöveg "Idézőjelek közés zárva" vagy 'idézőjelek közé zárva'
 • boolean - Logikai változó. Az értéke False vagy True
 • object - Objektum. Erről még lesz szó.
 • special values - Speciális értékek. Ez lehet a null és az udefined.

A Javascript gyengén típusos nyelv.

Ez azt jelenti, hogy minden változónak van típusa
Minden változó bármilyen típusú adat értéket fel tud venni.

a változók deklarálásánál nem kell feltétlenül megadni az adat típusát. Amikor egy változóbak értéket adunk, akkor egyben típust is rendelünk hozzá.

var userId = 123;  // 123 egy szám
var name = "Zoli"; // "Zoli" egy string

Akár más típusú értéket is értékül adhatunk egy változónak, mint korábban volt.

var userId = 123;  // 123 iegy szám
userId = false;   // most a userId már logikai

A változó értékadás előtt undefined értéket (nem definiált) vesz fel.

var x;
var x = undefined;

Léteznek beépített függvények a típuskonverzióra, illetve a szövegek számmá vagy egyéb értékké való konverziójára.

 • eval() - megkísérel egy szöveget kiértékelni, mint kifejezést
 • parseInt() - egy stringet értelmezni próbál. mint egész értéket
 • parseFloat() - egy szöveget lebegőpontos értéknek konvertál, ha lehet

Megjegyzések a szövegben

A szövegben megjegyzéseket tehetünk. Egy soros megjegyzések esetén a sorban // jelet helyezünk el.

Több soros megjegyzések esetén a szöveget az alábbi jelek közé tesszük:

/*
  A több soros megjegyzést akkor használjuk, ha magyarázni 
  akarunk valamit a forráskódban.
*/
var a = "Zoli";

Kódblokk fogalma

var i=5;
{
 i=6;
}
var b;

A kapcsos zárójelek közé zárt több utasításból álló kód a kódblokk. Ilyen kódblokkokat találunk az if, for, while, function, stb... utasításoknál is.

Globális és lokális változók

Korábban deklaráltunk változókat. A globális változók egy program minden részében láthatók, mig a lokális változók csak a kód egy blokkjában. Ha egy Function belsejében deklarálunk egy változót, akkor az lokális lesz, vagyis akkor jön létre a függvényen beleül, amikor a program futása során a megadott sorra ér és amikor kilép a függvényből (eljárásból), akkor megsemmisül a változó és az értéke is. Ha a függvényeken kívül deklarálunk egy változót, akkor a teljes programra nézve globális lesz. Sőt a böngészőben lévő bármelyik javascript kódban látható lesz!

Változók névadási szokásai

A változók névadásánál az alábbi kötelező lehetőségek vannak

 • Az angol abc, számok és aláhúzás "_" jel lehet a névben.
 • A változó neve mindig betűvel vagy "_" jellel kezdődik.
 • A kis és nagybetűs változónevek különböznek egymástól!!!!! Gyakori hibaforrás!!!

Általában a változók nevének adásakor az alábbi konvenciókat kövessük

 • Rövid változóneveket használjunk: i, j, k, id, user, stb..
 • A név utaljon az adat jelentésére:
  var username - felhasználó neve
  var userId - felhasználói azonosító
  var i,j,k - index változók ciklusokban
  var x,y,z - koordináták
 • Ha több szóból áll a változó neve, akkor a szavakat írjuk egybe és a szó első betűje legyen nagy:
 • var SzovegEgyseg;
  var FelhasznaloiCim;

Literálok

A literálok értékeket képviselnek a Javascriptben

Típusaik:

Szöveg literálok
Egy szöveg(string) literál vagy nem tartalmaz karaktert, vagy akárhány karaktert tartalmaz két ' vagy " jelek között.
Speciális karaktereket is tartalmazhat egy string:

Karakter Jelentés
\b backspace, visszatörlés
\f form feed, lapdobás
\n new line, új sor
\r carrige return, kocsi vissza, sor elejére
\t tab, tabulátor-pozíció

\\

\"
\'

backslash


backslash karakter,ill. más speciális karakterek írása

 • Egész számok
  • Decimális
  • Oktális (0-val kezdõdnek, a számjegyek 0-7-ig lehetnek)
  • Hexadecimális (0x-el vagy 0X-el kezdõdnek, a számok számjegyekbõl (0-9-ig), és betûkbõl állhatnak(a-f ill. A-F)).
 • Lebegõpontos számok
  A következõ részekbõl állhatnak: decimális egészbõl, decimális pontból, törtrészbõl és kitevõbõl.
  Pl.: 16.423, 16.423E-1
 • Logikai literálok
  A Boolean típusnak két literálja van: true és false