6.04. Operátorok

Számokkal végzett műveletek

 • + összeadás
 • -  kivonás
 • * - szorzás
 • / - számok oasztása
 • % - maradékos osztás maradéka. pl. 5 % 2 => 1 vagy 8 %3 => 2, 6 % 3 => 0

A műveletek elsőbbségére a szokásos dolgok érvényesek: a szorzás, osztás magasabb rendű művelet, mint az összeadás és a kivonás. A zárójelbe tett műáveletek előbb hajtódnak végre, mint a többi művelet.

Szöveges összefűzése (concatenation)

var 7 = "my " + "string "+ 27 + " karakterből áll";

Ha egy összefűzésben akár csak egy string is van, akkor az "összeadás" eredménye string lesz.

Növelés, csökkentés

Ha egy változó értékét 1-gyel növelem, vagy csökkentem, akkor a ++ és a  -- jeleket használom:

var i=5;
var j=6;
i++;
j--;
alert(i);
alert(j);

Lehet a jeleket a változó neve előtt is használni. Ilyenkor a változó értékének feldolgozása előtt nő vagy csökken a változó értéke;

Logikai műveletek

 • Logical AND ( && ) - Logikai és
 • Logical OR ( || )     - Logikai vagy
 • Logical NOT ( ! )   - Tagadás

A logikai műveleteket a feltételes elágazásoknál és ciklusokban hazsnáljuk leggyakrabban. A logikai kifejezéseket az értelmező balról jobbra dolgozza fel és csak addig foglalkozik vele, amíg biztosan el nem dönti a kifejezés értékét.

Dupla tagadással tudunk egy változóból logikai értéket előállítani:  

 • !!"string" => true
 • !!null => false

Bitműveletek

 • AND ( & )
 • OR ( | )
 • XOR ( ^ )
 • NOT ( ~ )
 • LEFT SHIFT ( << )
 • RIGHT SHIFT ( >> )
 • ZERO-FILL RIGHT SHIFT ( >>> )

Értékadó műveletek

The list is: =, +=, -=, *=, /=, >>=, <<=, >>>=, &=, |=, ^=.

A használatuk valahogy így képzelhető el:

i = 2;
i += 5; // 7
i *= 2; // 14