#programozás

06. Elemi algoritmusok - halmazműveletek

A matematikai logikában tanuljuk és használjuk, de az informatikában kifejezetten gyakran használunk halmazokat - adathalmazokat. A programozás egyik alapvető feladata, hogy a különböző műveletek során legyünk képesek halmazokat felismerni és halmazműveleteket végezni,

Halmaz

Azonos tulajdonságokkal rendelkező "dolgok" csoportja.

A hamaz elemei

A halmazba tartozó dolgokat a halmaz elemeinek hívjuk

Magyarázat

18. Form, Button, Label, Textbox, Checkbox

Amikor grafikus felületet hozunk létre C#-ban, akkor elsősorban vizuálisan programozunk. Ilyenkor a háttérben létrejönnek úgynevezett leíró fájlok (XML fájlok) és egyúttal létrejönnek C# fájlok is, amiket a fejlesztő rendszer a háttérben létrehoz. Az így létrehozott grafikus objektumoknak vannak alapértelmezett tulajdonságai, amelyeket a grafikus szerkesztővel való műveletek során hozunk létre és állítunk be. Ezeket az értékeket az IDE felületén is módosítani tudjuk. A grafikus elemek mindegyike alapvető tulajdonságokat tartalmaz.

17. Eseményvezérelt programozás - a grafikus felület

Eseményvezérelt programozás

A hagyományos programozási módszer azon alapul, hogy a programozó vezeti a felhasználó kezét. A program elindul, egy-két dolgot lehet vele művelni, majd miután ezt elvégezte a programnak vége van.

A modern operációs rendszerek - elsősorban a grafikus rendszerek - azonban más működési elvet kínálnak. Általában rendelkeznek grafikus felülettel. Ezen a felületen el lehet helyezni grafikus elemeket, mint például ablak, gomb, csúszka, beviteli mező, stb...

14. Lista adattípus

A lista olyan adatszerkezet, amely azonos típusú - azonos méretű - adatokból áll. Ebben hasonlít a tömbökhöz, de vannak különbségek. A tömbök elemeinek elérése csak az indexeken keresztül történik, de a lista elemeinek elérése más fajta is lehet.

Magyarázat

01. Adatszerkezetek

Az adatok mennyisége, mértékegysége

Az adatok bérmilyen módon tároljuk, helyezzük el őket helyet foglalnak. A helyfoglalás mértékegyére az alábbiakat használjuk:

bit - egy daran igaz-hamis állítás, az adattárolás legkisebb egysége.Két féle értéket vehet fel egy bit mennyiségű adat.

byte (bájt) - 8 db bit. Mivel minden bit két féle értéket vehet fel, ezért 8 bit 2*2*2*2*2*2*2*2 = 256 féle értéket vehet fel vagy másképpen ennyi féle adatot tárolhatunk nyolc biten.

Kbyte (kilobyte) - 1024 bájt = 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 bájt = 210 bájt

15. Zend Framework Form Decorator használata

Az űrlapok használata során beleütköztem abba a problémába, hogyan lehet tetszőleges HTML tartalmat vagy szöveget kiíratni az űrlapba egy űrlapelemhez kapcsolódóan.

Sok olvasás után arra jöttem rá, hogy Decorator lesz a kulcsszó!

Mik is a Decoratorok?

Olyan osztályok, amelyek felelősek a tartalom kiiratásért.

Minden űrlapelemhez tartozik több dekorátor is és ezek a dekorátorok egymás után futnak le és beburkolják az eredeti mezei űrlapelemet különféle keretekkel. mindez akkor fut le, amikor például egy controller fájlban meghívjuk a

Subscribe to RSS - #programozás