01. A .Net története a C# nyelv története/alapjai

A C# Története

A C nyelvet Kernighan és Ritchie fejlesztette ki az 1970-es években.

1999 - A C# fejlesztésének kezdete

.Net - A microsoft által kifejlesztett keretrendszer grafikus felületen és összetett programok programozásához

Mono - Novell => Linux => Más platformok

Visual Studio 2016 - Fejlesztő rendszer

A C# objektum orientált programozási nyelv, ugyanakkor a tanulás során ezt a tulajdonságát az elején még nem használjuk ki.

A nyelv szintaktikája hasonlít a C (a C++, PHP, Java, Javascript, stb.) programozási nyelvéhez, formailag egyes részeit ugyanúgy lehet használni.

A C# szintaktikája

Mivel a nyelv a C nyelv szintaktikáját használja, ezért a következő fejezetet átugorhatja az, aki valamilyen hasonló szintaktikájú nyelvet ismer.

Alapszabályok

 • Az utasítások után kötelező pontosvesszőt tenni - ";"
 • A kis- és a nagybetűk különböznek egymástól, ezért a program és a Program nem ugyanaz az elnevezés!
 • A program egyes blokkjait (osztályok, metódusok, függvények, elágazások, ciklusok, stb) kapcsos zárójelekkel jelöljük ki: { ........ } Gyakorlatilag ahány nyitó kapcsos zárójelet használunk, annyi zárónak is kell lennie.
 • A ciklusok, változók és egyéb azonosítók használata során:
  • A névben csak az angol abc betűi, ( _ ) jel és számok lehetnek.
  • Az elnevezés első karakterének betűnek vagy aláhúzás ( _ )jelnek szabad lennie.
  • Az ékezetes betűk használata a programozás során tilos!

Ajánlott írásmód

A programozás bonyolult folyamat és sok hibázási lehetőséget enged meg. A programozással töltött idő több, mint fele hibajavítással telik el, ezért érdemes formailag is a lehető legpontosabb szabályokat betartani. Következetesen!

 • Bekezdéses írásmód: Egy programblokk belsejében lévő kódodt mindig egy "TAB" karakterrel beljebb kezdjük. A programblokk kezdő és záró kapcsols zárójelét ugyanabba az oszlopba írjuk!
 • Változók és egyéb elnevezések során megszokásként az alábbiakat használjuk:
  • egyszerű számlálók hazsnálata során: i, j, k, l, m, n, x, y, stb. változóneveket használjunk
  • Jelentéssel bíró változók esetén a változó neve utaljon a jelentésére: max, min, stb...
  • Függvények, metódusok nevének megadásakor használjunk CamelCase (Púposteve) írásmódot, ami ilyen: SajatMetodus, BalraEl, stb... azaz a név megadásakor lehet több szóból álló azonosító, de ekkor a szavak első betűje mindig nagy betű, a többi kisbetű.
  • Az elnevezésekben kerüljük a "_" jel használatát