04. Az akkordok szerepe a zenében

Az alábbiakban az akkordok funkcióira és az akkordok szerepére fogunk egy kicsit kitérni.

A példák a C dúr és/vagy az A moll hangnemben lesznek, mert ezekben a hangnemekben nincsen előjegyzés. 

Egy akkord funkciói lehetnek

(T)onika - a megnyugvás, nyugvópont, a feloldozás érzetét kelti. Erre a funkcióra oldjuk a feszültséget. A hangnem I. foka

(S)zubdomináns - A hangnem IV. foka

(D)domináns - Uralkodó jellegű hangzat és a befejezetlenség érzetét kelti. A hangnem V. foka.

Melyik hármashangzatok melyik funkciót hordozzák?

Ha egy harmóniában van legalább két hang, amelyik az I., IV. vagy V. szintű akkordok hangjai között szerepel, akkor az az akkord megkapja a fő funkciójú akkordoknak a szerepét. Például:

  • A C tonika szerepet hordoz, az Am tartalmazza a C dúr két hangját - C, E hangokat - és az Em (E,G), ezért a szerepűk tonika tonika,
  • Az F szubdomináns szerepű, Dm tartalmazza az F dúr két hangját - A, F - tehát szubdomináns.
  • A G domináns, az Em tartalmazza két hangját (H, G) - tehát az Em domináns jellegű. A H0 (szűkített) is lehet (H,D) miatt.

Amint a fenti táblázatból is látszik egy akkord betölthet két szerepet is.

Ha moll hangnemben vagyunk, akkor a hangnem 7. fokát felemeljük fél hanggal, tehát A, H, C, D, E, F, G#, A lesz a skála.

A négyeshangzatok milyen funkciót hordoznak?

 

  C skála Am skála

fok

funkció hangok akkord hangok akkord
I. T C, E, G, H Cmaj7 A, C, E, G# Ammaj7
II. S D, F, A, C Dm7 H, D, F, G# H0
III. T vagy D E, G, H, D Em7 C, E, G#, H C+maj7
IV. S F, A, C, E Fmaj7 D, F, A, C Dm7
V. D G, H, D, F G7 E, G#, H, D E7
VI. T vagy S A, C, E, G Am7 F, A, C, E Fmaj7
VII. D H, D, F, A H0 G#, H, D, F G#0

A klasszikus zenében a szubdomináns funkcióra a IV. fokon található akkordot, míg a jazz-ban a II. fokon található akkordot használják.

A zene írásakor érdemes arra törekedni, hogy a dallam - és az akkordmenet - induljon tonikáról, majd egy (vagy több) szubdomináns átvezetés után kerüljön tonikára és végül oldódjon fel tonikában.

A következőkben néhány gyakran használt sémát fogok mutatni erre a témára.