05. A pozitron, müon, neutrínók - leptonok

A XX. század első felében több elméleti fizikus "játszadozott" a fizikai tényeket leíró egyenletekkel és ennek eredményeként megjósolták, hogy létezhetnek olyan elektronok, amelyeknek pozitív a töltése. ezeket pozitronoknak nevezték el, amelyet a kísérleti fizikusok 1932-ben detektáltak is.

Hasonlóan 1937-ben detektáltak olyan töltött részecskéket, amelyek az elektron nehezebb testvéreinek bizonyultak és müonnak nevezték el. Az elektronnál nehezebb és gyorsan elbomlik elektronra és neutrínókra.

A neutrínókat úgy fedezték fel, egyes bomlási események során az elektronok mozgási energiája nem volt kvantált, hanem folytonos. Ennek végül az volt a magyarázata, ha az esemény során nem két részecske születik, hanem van egy harmadik is, amely nem detektálható, akkor a folytonosság igazolható. Ezt a részecskét nevezték el neutrínónak. A neutrínók a többi részecskével csak nagyon ritkán lépnek kölcsönhatásba és nehezen detektálhatók.

Neutrínóból több félét is felfedeztek. Ilyenek az elektron-neutrínó, müon-neutrínó

A fentiek alapján a könnyű részecskéket leptonoknak hívjuk.

1975-ig a leptonok csoportját az elektron, müon, elektron-neutrínó, müon-neutrínó alkották, de 1960-as évek elejétől több elméleti fizikus feltételezte, hogy van még egy fajta lepton. 1977-ben felfedezték a Tau-leptonokat is. Ilyen módon a leptonok csoportja az alábbiakból áll:

  • elektron - elektron-neutrínó
  • mezon - mezon-neutrínó
  • Tau(Τ)-lepton - (Tau lepton-neutrínó (ez utóbbit 1989-2000 közötti kísérletekben sikerült igazolni)