18. Form, Button, Label, Textbox, Checkbox

Amikor grafikus felületet hozunk létre C#-ban, akkor elsősorban vizuálisan programozunk. Ilyenkor a háttérben létrejönnek úgynevezett leíró fájlok (XML fájlok) és egyúttal létrejönnek C# fájlok is, amiket a fejlesztő rendszer a háttérben létrehoz. Az így létrehozott grafikus objektumoknak vannak alapértelmezett tulajdonságai, amelyeket a grafikus szerkesztővel való műveletek során hozunk létre és állítunk be. Ezeket az értékeket az IDE felületén is módosítani tudjuk. A grafikus elemek mindegyike alapvető tulajdonságokat tartalmaz.

Minden objektumnak léteznek az alábbi tulajdonságai:

 • Name: Az objektum azonosítója a programon belül (mint egy változó neve). Futás közben állandó!
 • Text: Minden olyan objektumnak, amelynél értelmezhető, létezik ez a tulajdonsága. Az objektumra kiírható / kiírandó szöveg. A program futása közben lekérdezhető és módosítható, String típus. Csak string érték lehet itt, tehát ha egy numerikus értéket akarunk kiiratni, akkor azt a Convert.toString() utasítással konvertálni kell!
 • Font: Minden olyan objektum, amelyen értelmezhető a szöveg kiírása ezt a tulajdonságot lehet állítani, sőt a program futása közben is módosítható.
 • TabIndex: A grafikus felületen hagyományosan az egéren kívül a Tabulátor billentyűzettel is lehet navigálni. Ez a tulajdonság a tabulátorral való navigálás sorrendjét határozza meg.
 • Location: A helye a garfikus felületen
 • Size: a grafikus objektum mérete pixelben

Az alábbiakban a leggyakrabban használt objektumokat és jellemző tulajdonságait tárgyaljuk.

 • Form: Egy űrlapot jelképez. Az űrlapon különböző vezérlések lehetnek.
 • Button: Nyomógomb egy űrlapon. A legjellemzőbb esemény rajta a egérkattintás a gombon.
 • Label: Ezt rövidebb szövegek megjelenítésére használjuk, mint például hibaüzenetek az ablakon, egy numerikus számláló vagy egy művelet eredménye. A Text tulajdonságát le lehet kérdezni és felül lehet írni.
 • Textbox: Az alapértelmezett adatbeviteli felület. Segítségével csak stringeket tudunk bevinni a programnak. Jellemző esemény egy karakter leütése a vezérlőn. A Text tulajdonságát be lehet állítani és le lehet kérdezni.
 • Checkbox: Egy két állapotú jelző, amivel általában true / false értéket választhatok ki. Az értékét programból is lehet állítani és le lehet kérdezni.