6.11. Számok

A Javascript a számokat mindig 64 bites lebegőpontos számokként tárolja.

A számok megadásának módjai

​A számok értékét egyszerűen lehet megadni

var a = 3.14; // tizedes törtként megadva
var b = 3;   // nincsen tört rész

Nagyon kicsi és nagyon nagy számok megadása - normálalak matematikailag

var c = 123e5; //1230000
var c = 123e-5; //0.00123

A '+' jellel össze lehet fűzni szöveget és stringet:

var a = " az eredmény: ";
var b = 123.123;
alert( a + b );

Numerikus metódusok

 • toString() - szöveget ad vissza eredményül
 • toExponential(jegyek száma) - egy számot normál alakban ad vissza, ahol a jegyek száma a tizedes jegyek számát jelenti
 • toFixed(számjegy) - A tizedes törteket a megadott számban írja ki - Ha a számjegy 0, akkor egész számra kerekít. Ha nagyobb, mint 0, akkor tizedesekre kerekít.
 • toPrecision(számjegyek száma) - A teljes számot a megadott számú számjeggyel adja vissza.

Típuskonverzió

Mindegyik konvertáló függvény NaN (= Not a Number)értéket ad vissza, ha az átalakítandó kifejezés nem értelmezhető számként

Number(kifejezést)  - Javascript kifejezést alakít át számmá

Number(true);     // returns 1
Number(false);     // returns 0
Number("10");     // returns 10
Number(" 10");    // returns 10
Number("10 ");    // returns 10
Number(" 10 ");    // returns 10
Number("10.33");    // returns 10.33
Number("10,33");    // returns NaN
Number("10 33");    // returns NaN
Number("John");    // returns NaN 

parseFloat() - stringet alakít lebegőpontos számmá

parseFloat("10");    // returns 10
parseFloat("10.33");   // returns 10.33
parseFloat("10 20 30"); // returns 10
parseFloat("10 years"); // returns 10
parseFloat("years 10"); // returns NaN 

parseInt() - stringet alakít át egész számmá

parseInt("10");     // returns 10
parseInt("10.33");   // returns 10
parseInt("10 20 30");  // returns 10
parseInt("10 years");  // returns 10
parseInt("years 10");  // returns NaN