7.07. Ajax hívások

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) - aszinkron javascript és XML kommunikáció

Az AJAX a webes kliens böngésző és a webszerver közötti kommunikáció. A kommunikáció menete:

 • A böngészőn futó webalkalmazás egy URL-en keresztül meghív a szerveren egy erőforrást - paraméterek átadásával - , GET vagy POST metódussal.
 • A szerver oldalon a hívás hatására lefut valamilyen szerveroldali alkalmazás, amely a kimenetén visszaküldi a választ. A válasz általában néhány tucat byte, struktúrálatlanul (szerkezet néélküli string) vagy struktúrában (XML, JSON, stb... szerkezetű string)
 • A böngészőn futó webalkalmazás visszakapja a szervertől visszaküldött adatokat, az adatokat feldolgozza és beilleszti a weboldal megfelelő helyére (DOM-ba)

Aszinkron működés: Ez azt jelenti, hogy az AJAX hívás indításakor a böngészőben futó folyamatok tovább haladnak és az AJAX hívás eredményének a feldolgozása akkor kezdődik, amikor vagy a válasz érkezik vissza a szervertől vagy a a hibakód. A hibakód lehet 404-es hiba (Nem létezik az URL), 50x hiba (Szerver oldali hiba)

Az AJAX története röviden: Már a 90-es években felmerült annak az igénye, hogy weboldalak kérjenek le adatokat szervertől és annak alapján működjenek tovább. ezt eredetileg a Microsoft JAVA appletek segítségével oldotta meg. Az Internet Explorer 5.0-val építettek a böngészőbe egy XMLHttpRequest nevű objektumot, amely már önmaga volt képes ezt megvalósítani. Az AJAX kifejezés 2005-ben jelent meg először széles körben.

Az IE 6.0 után a firefox és később a többi elterjedt böngésző is elkészítette a maga változatát és a javascript szabványos részévé tették az AJAX lehetőséget.

A jQuery az AJAX hívásokat szabványosítja és olyan megfelelő adatstruktúrát kínál, ami alapján viszonylag könnyen lehet a szükséges kódot megírni.

$.ajax(paraméterobjektum); - ezt az utasítást kell használni a szerver felé. Egyszerűnek látszik, de azért paraméterezni kell:

 1. $.ajax({
 2. url: A meghívandó url,
 3. method: "POST", // vagy "GET" - ha get, akkor nem lehet tetszőleges méretű adatokat átküldeni
 4. data: { nev1:"adat1", nev2: "adat2", ...},
 5. dataType: "html", // Lehet még "json", "script", vagy nem adunk meg típust...
 6. }).done(function( data ){ // Ez fut le, ha hiba nélkül visszajön az adat
 7. // ... itt fut le az a kód, amely feldolgozza a szervertől visszakapott adatokat...
 8. })
 9. .fail( function( ){ //Itt fut le az a kód, amely hiba esetén üzen a felhasználónak
 10.  
 11. });

Az alábbi példákban a HTML, a javascript és a szerver oldali PHP kód majdnem ugyanaz.

1. Példa

Ebben a példában egy weboldalon rákattint a felhasználó egy <div>-re és ennek hatására egy másik adatrészbe betöltődik néhány adat. A böngésző egy ID-t küld át GET-tel. A szerver oldal a GET alapján nevet, lakcímet küld vissza ";"-vel elválasztott stringként. A visszakapott stringet a böngésző szétdarabolja és beteszi az elemeket e WEBoldal mezőibe.

HTML kód (pelda1.html )

 1. <!doctype html>
 2. <html lang="hu">
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8">
 5. <title>Ajax 1. példa</title>
 6. </head>
 7. <style>
 8. .gomb{
 9. border: ridge 3px grey;
 10. background-color: grey;
 11. text-align: center;
 12. color: white;
 13. width: 100px;
 14. }
 15. .kotelezo{
 16. color: red;
 17. }
 18. #msg{
 19. display: none;
 20. color: red;
 21. }
 22. .adat{
 23. display: none;
 24. border:1px solid blue;
 25. }
 26. </style>
 27. <script src="jquery-3.6.0.min.js"></script>
 28. <body>
 29. Kérek egy sorszámot: <input id="no" value="" title="sorszámot kérek"><span class="kotelezo">*</span>
 30. <br/>
 31. <span id="msg" class="kotelezo"></span>
 32. <div id="katt" class="gomb">Kattints ide</div>
 33. <table>
 34. <tr>
 35. <td id="nev" class="adat"></td>
 36. <td id="lakcim" class="adat"></td>
 37. </tr>
 38. </table>
 39. <!-- itt hívom meg a javascript kódot -->
 40. <script src="pelda1.js"></script>
 41. </body>
 42. </html>

A javascript kód (pelda1.js)

 1. $(document).ready(function(){
 2.  
 3. //Eseménykezelő: ha a beviteli mezőre kattintunk, akkor álljon vissza a felület
 4. $("#no").click(function(){
 5. var m =$("#msg");
 6. m.hide(1000);
 7. $(".adat").hide(1000);
 8. });
 9.  
 10. //A küldés eseménykezelője
 11. $("#katt").click(function(){
 12. var id = $("#no").val();
 13. var m = $("#msg");
 14. //ellenőrzöm, hogy a bevitt adat megfelel-e a feltételeknek: validálás
 15. if( (id.length < 1 || !$.isNumeric(id) || parseInt(id) < 1) ){
 16. m.html("0-nál nagyobb egész számot kell beírni!");
 17. m.show(1000);
 18. }else{
 19. m.html("ok");
 20. m.css("color","green");
 21.  
 22. // AJAX hívás
 23. $.ajax({
 24. url: "pelda1.php?id="+id,
 25. method: "GET",
 26. }).done(function(data){
 27.  
 28. //Egyszerű stringet kapok vissza eredményül
 29. var a = data.split(",");
 30. $("#nev").html( a[0] );
 31. $("#lakcim").html( a[1] );
 32. $(".adat").show(1000);
 33. }).fail(function(){
 34. m.text("szerver oldali hiba!");
 35. m.show(1000);
 36. });
 37. // AJAX vége
 38. } // if-else vége
 39. }); // Eseménykezelő vége
 40.  
 41. //Kurzor legyen mutató, amikor a gomb fölé viszem
 42. $("#katt").hover(function(){
 43. $(this).css("cursor", "pointer");
 44. }, function(){
 45. $(this).css("pointer", "initial");
 46. });
 47. });

PHP kód (file: pelda1.php)

<?php
$a 
= array(
   
1=> array("nev"=> "Kiss Pista""lakhely"=>"Budapest"),
   
2=> array("nev"=> "Nagy Piri""lakhely" =>"Piripócstarcsa"),
   
3=> array("nev"=> "Kis Edina""lakhely"=>"Bélapátfalva"),
   
4=> array("nev"=> "Nagy Alexandru""lakhely"=>"Nyusziváros"),
   
5=> array("nev"=> "Kovács Géza""lakhely"=>"Kajla város"),
   
6=> array("nev"=> "Jani bá""lakhely"=>"Ilyenolyan puszta"),
   
7=> array("nev"=> "Fábián Ági""lakhely"=>"Budapest"),
   
8=> array("nev"=> "fábián Dániel""lakhely"=>"Zürich"),
);
$id = isset($_GET['id']) && !empty($_GET["id"]) ? $_GET["id"] :-1;

if(
$id >-&& $idcount($a)){
    
$j $a$id ];
}else{
    
$j = array("nev" => "Nem létező""lakhely" => "Ismeretlen");
}
// Stringet ad vissza eredményül. Az egyes részeket "," -vel fűzi össze
$back $j["nev"] . "," $j["lakhely"];
echo 
$back;
?>

2. Példa

A második példában egy weboldalon rákattint a felhasználó egy <div>-re és ennek hatására egy másik adatrészbe betöltődik néhány adat. A böngésző egy ID-t küld át GET   metódussal. A szerver oldalon a GET alapján kikeresi a megfelelő nevet és címet, json-t alakít belőle és az így létrejött stringet küldi vissza. 

A visszakapott JSON adatokat a böngésző visszaalakítja objektummá és beteszi a weboldalon a megfelelő helyre.

HTML kód ( pelda2.html )

 1. <!doctype html>
 2. <html lang="hu">
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8">
 5. <title>Ajax 1. példa</title>
 6. </head>
 7. <style>
 8. .gomb{
 9. border: ridge 3px grey;
 10. background-color: grey;
 11. text-align: center;
 12. color: white;
 13. width: 100px;
 14. }
 15. .kotelezo{
 16. color: red;
 17. }
 18. #msg{
 19. display: none;
 20. color: red;
 21. }
 22. .adat{
 23. display: none;
 24. border:1px solid blue;
 25. }
 26. </style>
 27. <script src="jquery-3.6.0.min.js"></script>
 28. <body>
 29. Kérek egy sorszámot: <input id="no" value="" title="sorszámot kérek"><span class="kotelezo">*</span>
 30. <br/>
 31. <span id="msg" class="kotelezo"></span>
 32. <div id="katt" class="gomb">Kattints ide</div>
 33. <table>
 34. <tr>
 35. <td id="nev" class="adat"></td>
 36. <td id="lakcim" class="adat"></td>
 37. </tr>
 38. </table>
 39. <!-- itt hívom meg a javascript kódot -->
 40. <script src="pelda2.js"></script>
 41. </body>
 42. </html>

Javascript kód (pelda2.js)

 1. $(document).ready(function(){
 2. //eseménykezelők
 3. $("#no").click(function(){
 4. var m =$("#msg");
 5. m.hide(1000);
 6. $(".adat").hide(1000);
 7. });
 8.  
 9. //a küldés eseménykezelője
 10. $("#katt").click(function(){
 11. var id = $("#no").val();
 12. var m = $("#msg");
 13. if( (id.length < 1 || !$.isNumeric(id) || parseInt(id) < 1) ){
 14. m.html("0-nál nagyobb egész számot kell beírni!");
 15. m.show(1000);
 16. }else{
 17. m.html("ok");
 18. m.css("color","green");
 19.  
 20. // AJAX hívás
 21. $.ajax({
 22. url: "pelda2.php?id="+id,
 23. method: "GET",
 24. }).done(function(data){
 25.  
 26. //JSON adatokat kap vissza
 27. $("#nev").html( data.nev );
 28. $("#lakcim").html( data.lakhely);
 29. $(".adat").show(1000);
 30. }).fail(function(){
 31. m.text("szerver oldali hiba!");
 32. m.show(1000);
 33. });
 34. //AJAX vége
 35. }
 36. });
 37.  
 38. //Kurzor legyen mutató, amikor a gomb fölé viszem
 39. $("#katt").hover(function(){
 40. $(this).css("cursor", "pointer");
 41. }, function(){
 42. $(this).css("pointer", "initial");
 43. });
 44. });

A szerver oldali PHP kód (pelda2.php )

<?php
$a 
= array(
   
1=> array("nev"=> "Kiss Pista""lakhely"=>"Budapest"),
   
2=> array("nev"=> "Nagy Piri""lakhely" =>"Piripócstarcsa"),
   
3=> array("nev"=> "Kis Edina""lakhely"=>"Bélapátfalva"),
   
4=> array("nev"=> "Nagy Alexandru""lakhely"=>"Nyusziváros"),
   
5=> array("nev"=> "Kovács Géza""lakhely"=>"Kajla város"),
   
6=> array("nev"=> "Jani bá""lakhely"=>"Ilyenolyan puszta"),
   
7=> array("nev"=> "Fábián Ági""lakhely"=>"Budapest"),
   
8=> array("nev"=> "fábián Dániel""lakhely"=>"Zürich"),
);
$id = isset($_GET['id']) && !empty($_GET["id"]) ? $_GET["id"] :-1;

if(
$id >-&& $idcount($a)){
    
$j $a$id ];
}else{
    
$j = array("nev" => "Nem létező""lakhely" => "Ismeretlen");
}

//JSON stringet készítünk az adatokból
$back json_encode($j) ;
echo 
$back;
?>

A fenti példák fájljait innen lehet letölteni: ajax1.zip

Megjegyzések

 • A fenti példák éles környezetben nem lennének elég jók, mert a böngészőből átküldött adatokat ugyan leellenőrzöm a szerver oldalon, de nem biztos, hogy mindenre gondoltam.
 • Ha POST metódust akarunk használni, akkor a javascript AJAX hívásánál "GET" helset "POST"-ot és a PHP kódban a $_GET helyett $_POST-ot kell használni.
 • A szerver oldalon legyártottam egy két dimenziós tömböt és abban tárolom az adatokat. Ha egy adatbázisból kellene dolgozni, akkor a szerver a kapott ID-vel lekérdezést hajt végre az SQL szerverre és a visszakapott rekord-ot teszi be a json_encode() függvénybe. Ha nincsen visszaadott rekord, akkor pedig a megfelelő hibaüzenetet kell legyártani.