8.04. Táblák módosítása, törlése

Default book

Táblák módosítása

A tábla újabb mezővel való bővítésére az alábbi parancs szolgál:

ALTER TABLE tábla_név    
ADD mező_név adattípus [(szélesség)];

Az új mező a tábla utolsó oszlopa lesz. Ebben az esetben a NOT NULL módosító nem adható meg.
Az mező értéke a már meglevő sorokban NULL (definiálatlan) lesz. Az SQL nyelv megkülönbözteti a nulla numerikus értéket és a NULL, még nem definiált értéket. Például a diákok adatai közé a születési évet felvehetjük a következő paranccsal:

ALTER TABLE Diakok ADD szul_ev INT (4);

Egy tábla mezőjének szélességét meg lehet növelni az ALTER TABLE paranccsal.

ALTER TABLE tábla_név    
MODIFY mező_név adattípus (új_szélesség) [NOT NULL];

Táblák törlése

 Lehetőséget biztosít az SQL nyelv a

DROP TABLE tábla_név;

utasítással. Ezután a táblában tárolt valamennyi adat és a tábla definíciója is törlődik. A diákok személyi adatait tartalmazó tábla törlése a következő paranccsal lehetséges:

DROP TABLE Diakok;

Abban az esetben, ha az mező csak NULL értékeket tartalmaz, akkor lehetőség van az adattípus módosítására és a szélesség csökkentésére is. Például a név mező szélességének megnövelése a következő paranccsal történhet.

ALTER TABLE Diakok MODIFY nev VARCHAR(40) NOT NULL;