Basszusgitár tanulás 05 - Kíséret

A basszusgitár a nagybőgő pengetős változata. A nagybőgő meglehetősen nehezen kezelhető hangszer volt, ezért a bőgősök nem is igen tudtak bonyolult, gyors futamokat tartalmazó hangokat játszani. Azokban a zenekarokban, formációkban, ahol nem volt dobos gyakran a bőgő volt a ritmust megadó és meghatározó hangszer. Minden zenében a basszus hangszernek az a szerepe, hogy az alsó regiszterekben megadja a zene akkordmenetének alsó hangját. Ez lehet az akkord alaphangja, de akkord fordítások esetén lehet a kvint és a terc is.

Kíséret negyedeket játszva, alaphangon

A basszusgitár kísérő hangszer. A basszusgitáros a ritmusszekció része és így szorosan együtt kell játszania a dobossal.

A rock, pop és blues zenében a leggyakrabban alkalmazott kíséreti mód az, hogy az akkordmenet alaphangjait játszuk. Ha semmi más ötletünk nincsen, akkor ez jó lehet. 2/4-es ütem esetén a dobos a pergőt és a lábdobot felváltva a negyedekre, 4/4-es ütem esetén az ütem első és harmadik negyedére üti le. A basszusgitár hangnak is ezt kell erősítenie.

Ekkor negyedeket játsszik a basszer. A basszugitár minden hangja hangsúlyos, de fontos, hogy az egyes hangok hangereje egyenlő legyen. Az ilyen kíséret kiemeli a ritmust. Ilyenre példa a ZZ Top Fuzzbox című száma.

Ez a szám E dúr alapon megy. A fő motívum az EE DD E. A basszusgitár ez alatt a lábdob és a pergő ütemére játssza az E hangot. Amikor a zene átmegy a sor végén az A akkordra, akkor a basszus ugyanabban az ütemben átmegy annak az alaphangjára, de a ritmika nem változik.

Ebben a számban lényeges ez a ritmika, ugyanis a hallgató fejébe döngöli a ritmust. Ezért jó ez a szám.

Ha pengetővel játsszuk, akkor egy irányban, fentről lefelé pengetve, ujjak használata esetén az egyik ujjat használva (mutató vagy gyűrűs ujj) lehet a legpontosabban az egyenletes hangsúlyokat játszani.

Kíséret nyolcadokat játszva

A tempósabb számok esetén, ha nem akarunk hangsúlyos hangokat játszani, akkor jöhet a nyolcadok pengetése. Az ilyen kíséretet pengetővel felváltott irányban kell pengetni, ujjakat használva pedig a mutató és a középső ujjal pengetjük felváltva. Itt is egyenletes hangerővel kell pengetni. A basszushangszer akkor vált át a következő akkord hangjára, amikor maga az akkordmenet is változik. Ilyennek tűnik a Led Zeppelin Rock and Roll című számában is a basszuskíséret.

Ezek a kíséretek mind a zenésznek, mind a hallatónak előbb utóbb unalmasakká válhatnak.

Hogyan tudjuk feldobni a kíséretet?

Ehhez szükséges egy kis zeneelmélet, amelynek során megtanulhatod a hangnemeket, a hangközöket és az akkordok szerepét.

Az alaphangot és annak az oktávját szólaltatjuk meg felváltva

Ha mondjuk negyedeket játszunk, akkor minden második hangot nem az alaphangon, hanem annak az oktávján játszunk. Ez egy kicsit ucca-ucca, hopp te zsiga módon szól, de valójában ezzel azt érjük el, hogy a monoton zene egy kicsit táncosabb lesz. Hogyan lehet ezt technikailag kivitelezni?

Néhány speciális hang esetén lehet a szabad húr és a 12. fekvésben lefogott húr használatával játszani az oktávot. Sajnos ilyenkor a pengetés ritkán lesz egyenletes. Általában az oktávot úgy tudjuk kényelmesen játszani, hogy az alsó hangot a mutatóujjal fogjuk le a mélyebb húron, az oktávot pedig a gyűrűs vagy a kisujj fogja le két húrral és két fekvéssel feljebb. Például harmadik fekvésben az E húron találjuk a G hangot. Az oktávja a D húron ötödik fekvésben van.

Az akkord alaphanján kívül a kvintet is játsszuk

Az akkord alaphangjának állandó megszólaltatásának unalmát egy kicsit feldobja, ha nem csak az alaphangot, hanem a kvintet is játszuk. Mivel egy akkordban a kvint is eléggé harmonikus, ezért nem okoz túl nagy disszonanciát, ugyanakkor egy kicsit feldobja a hangzást. Ebben az esetben azonban figyelni kell arra, hogyha az akkordmenet következő akkordja éppen a kvinten megszólaló akkord, akkor az előző ütemet ne a kvinttel fejezzük be, hanem az alaphanggal vagy az oktávval.

Ennél a kíséretnél a mutatóujjal fogjuk le az alaphangot a vastag húron, a gyűrűs vagy kisujjal az oktávot, illetve a kvintet.

A fenti két esetben a pengetés során gyakran kell váltani a húrokat. Ez pontatlansághoz vezethet, ezért ezt gyakorolni kell. Ha pengetőt használunk, akkor a baszsusgitár húrjainak távolsága miatt a csuklónak, esetleg az alkarnak is mozognia kell. Ekkor támasszuk meg az alkart a gitár testén.

Ha ujjal pengetjük ki, akkor célszerű az alaphangot a mutatóujjal, a kvintet vagy oktávot a középső ujjal játszani.

A harmadik lehetőség az, hogy a csuklónkat elfordítjuk, mintha klasszikus gitáron játszanánk és a mély hangot hüvelykujjal, míg a magas hangot a mutató vagy a középső ujjal pongetjük ki.

A ritmusképleten változtatunk kissé

Például általában tá-tá-tá-tá helyett tá-tá-tá-ti-ti módon játszuk le a hangokat. A ritmus általános jellege megmarad, de a ti-ti hangok szaporasága megdobja az unalmas kíséretet.

Akkordváltás előtt rávezető hangokat játszunk

A mikor közeledik az új akkord, akkor néhány hanggal az akkord váltás előtt rávezető hangokat játszunk és a dallam akkor ér a következő akkordra, amikor akkordváltás van. Ez egy kis feszültséget ébreszt a hallgatóban, hiszen az addigi tiszta akkordba a hangnem más hangjai is bekerülnek, mintha egy dúr7-es akkordot játszana a gitáros. Ha mondjuk E dúr hangnemben játszik a zenekar és a következő akkord E után az A dúr, akkor rávezető hangnak a G# tökéletes lesz, vagy ha a rávezető dallam felülről indul lefelé, akkor a H hang az A dúr akkord előtti utolsó hang lehet.

Ha ugyanebben a hangnemben mondjuk az E dúr akkord után C#m következik, akkor az e, d# hang után érkezhet a dallam a c# hangra, mint az akkord alaphangjára.

Ha a hangnem moll és például az Em akkordról lépünk át az Am akkordra, akkor átvezető hangnak jó lesz a g hang.

A rávezető hang kiegészülhet kis dallamocskával, például:

E dúr akkor átmegy A dúr akkordba, akkor az e hang után f#,g#, és így érünk az A akkordra.

Miért pont ezeket a hangokat játszuk? Meg kell nézni, hogy milyen hangnemben van a dal és annak a hangnemnek a hangjaiból célszerű az átvezető dallamot megalkotni.

A fentieknek speciális esete, amikor valamilyen blues skálát használunk, mint a legtöbb rock and roll esetén is. Ekkor az E-A akkord átmenetet E dúr alapú zene esetén az alábbi átkötéssel is megoldhatjuk:  E f#,g,g#, A

Elkalandozunk a sorok végén

Ha túl sokáig megy ugyanaz az akkord, akkor unalmassá válhat. Ilyenkor az énekdallamot figyelve, általában minden negyedi vagy nyolcadik ütemben másképp játszik a basszer. A lényeg az, hogy az akkordmenet által meghatározott hangnem hangjait kicsit szabadon értelmezve olyan dallamot játszik, amely az 5. (vagy a 9.) ütem kezdőhangjára visszatér az eredeti akkord korábban játszott hangjára.

Blues skála használata esetén például legyen az alapakkord E dúr. Az elkalandozás lehet ez. ||: e,e,e,e,e,e,e,e|e, g#,a,b,h,c#,d,d# :||

A lényeg az, hogy az utolsó ütemben a hangok egy kis disszonanciát, feszültséget okozzanak, amelyet azzal oldunk fel, hogy a következő ütemre az akkord megffelelő hangjához érünk.

Saját riffet játszunk a kíséretben

A riff a gitáros szlengben a monotonul ismétlődő hangsorozatot, esetleg akkordsorozatot jelenti, amit a gitárosok ismétlődően, kiséretszerűen játsszanak. (A világ egyik legelcsépeltebb, de ismert riffje a Deep Purlple Smoke On The Water című számának riffje). Ebben a számban a fentiek mindegyik kisérete hallatszik. főleg 4 perc környékén a basszusgitáros az orgona kíséretét több trükkel is színesíti)

Ilyen például Peter Gabriel I Go swimming című számának basszus riffje. A szám ezzel a riffel kezdődik, de természetesen csak a verzékben hallatszik. A dallam jellegzetes és megadja a szám tempóját, lendületét.

Egy riff önmagában nem szám, ezért nyilván több ötlet is kell hozzá. Az a helyzet, hogy az ilyen kíséret önmagában jelleget ad a számnak, tehát adott esetben gazdagítja az eredeti szerzeményt, vagy agyonüti, hogyha nem teljesen illik az eredeti dallamokba.

Önálló dallamot játszunk

Egyes progresszív, jazz-rock, vagy hangszeres zenékben a basszugitár önálló dallamot is játszhat, amely a fő dallamot erősíti meg, vagy színesíti. Ilyen az AS együttes King's Breakfast című számában a basszuskíséret. Egyébként az együttes sok számában van olyan rész, ahol ilyen dallamrészleteket játszom.

A továbbiakban a slappelés technikájáról írok és a kíséret lehetőségeiről.