Generációk

Baby Boomer generáció

Azok ennek a generációnak a tagjai, akik a XX. században 1940 - 1970-es éveiben születtek. A kornak az volt a jellemzője, hogy az emberek nemigen jutottak hozzá a születésszabályozás lehetőségéhez és ennek is köszönhetően sokan születtek. Jelenleg ők a mai 50+ os emberek. A digitalizáció elment mellettük és talán megfelelő eszközhasználóknak minősülnek, de alapvetően az ő világuk "analóg" világ. Bár élettapasztalatuk nagy, de gyakran nem értik meg a fiatalabb, főleg az Y és Z generáció tagjait.

X generáció

1960 és 1979 között születettek, Ilyen módon a késői Y generáció és Z generáció szülei. Digitális bevándorlók. Használják a digitális világ eszközeit, de csak használják és nem abban élnek. Alapvető értékeiknek a korábbi világ értékeit, világnézetét tartják és a XXI. század digitális világa már csak a verseny miatt érdekli őket. Ők jelenleg 40+ életkorban vannak és általában véve az élet minden területén a legnagyobb teljesítményt nyújtják. Ők a XXI. század elejének hajtómotorjai, munkásai, mérnökei, cégvezetői, vezető politikusai.

Y generáció

1980 és 1995 között születettek, akiknek életét alapvetően meghatározza a technológia szédítő irányú fejlődése. Jelenleg ők a feltörekvő, a technológiába belenövő, azt természetesen használó nemzedék. A fogyasztói társadalom derékhadát ők adják. A reklámok elsősorban nekik szólnak. Számukra a jólét, a fogyasztói társadalom természetes. Gyakran gyermekkorukban többször is voltak külföldön. Számukra nem újdonság, hogy külföldiekkel, idegen kultúrájú emberekkel találkoznak.

Z generáció

A 2000-es évek környékén születtek. Számukra a technológia a mindennapok része és a közösségi alkalmazások természetes életterek, mint a korábbi generációk számára a házibuli, a kocsma, a koncert terem. Ez a generáció az internet adta lehetőségeket napi szinten használja kapcsolattartásra, saját magának és avele történt események megjelenítésére. Természetes közegként éli meg. Ha elzárják előle a hozzáférést, azt hiányként szenvedi meg. Mivel ma már majdnem mindenkinek van okos telefonja, és internet hozzáférése, ezért ők a nap 24 órájában kapcsolatban vannak másokkal és ezen a felületen is, sőt talán ezen a felületen kommunikálnak elsősorban.

Ilyen módon nem csoda, hogy az iskolában, a tanítási órákon problémát okoz, ha egy tanulónak a telefonját ki kell rakni a tanári asztalra, vagy azt elkobozzák, mert ebben az esetben megfosztjuk őket az életterüktől.

Alfa generáció