Néhány hasznos Linux parancs (van ami nem általános)

cp             - File másolása
ls              - könyvtár kilistázása (lásd: Windowson - dir)
df              - A meghajtókon lév szabad helyek kiiratása
wget         - Egy HTTP, FTP helyről való fájl vagy fájlok letöltése
netwatch - Net ellenorzese
iptraf        -  A forgalom kiiratasa
mc           - Midnight Commander indítása
ipfwadm / ipchains    - Firewall hasznalata
df -h        - A szabad terulet mennyiseget irja ki.
finger  - A bent leo felhasznalok listája
w    (who) - A bent leo felhasznalok

netstat  - A halo hasznalatanak statisztikaja

wget -c -o wget.log http://cim &        - http letoltes hatterben
wget -c -o wget.log ftp://cim &           - ftp letoltes hatterben
tail -f wget.log                                      - A letoltes menetenek figyelese

ps -aux | less        - Userek taszkjainak kiiratasa
ps szam                 - folyamata megvizsgalasa
kill -9 szam            - folyamat legyilkolasa
mcopy honnanmit hova
chmode go-rw *   - Atallitja a Rw jogokat a file-okra vagy konyvtarra
nslookup IP_cim - Kiirja, a szamitogep DNS nevét

sudo su -                   root-ba átlépni
vi kilépés: esc :wq   - Kilépés mentéssel a vi szövegszerkeszt?ből

ipx_interface del|add device 802.2 | 802.3 IPX frame hozzaadasa, torlese
           eth0
           eth1
           eth2

xterm -ls -Display 213.222.67.xxx:0    X-Windows inditasa

mount -t smbfs -o username=admin,password=elkotyavetyexxxj //www/c$ /mnt    C$-t mountoltam fel!

Open parancs         Uj ablakot nyit szamara
parancs ...... &        Háttérben futtatja a parancsot.