XCOPY parancs EXCLUDE utasításának használata

Az XCOPY parancs Microsoft féle súgója meglehetúsen pongyola, mivel az EXCLUDE parancs használatát hibásan magyarázza.

Az XCOPY *.* C:\CEL /S /EXCLUDE:filenev.txt

Azt jelenti, hogy a filenev.txt egy olyan ASCII file, amely leírja, hogy mely stringeket kell figyelmen kívül hagyni a másoláskor, tehát nem a filenev.txt-t kell kihagyni, ahnem azokat, amelyek abban a file-ban vannak leírva. A filenev.tx tartalma pedig olyan, hogy soronként tartalmazhatja a kihagyandó fájlok leírását, pl:

.bat
.exe
.settings

azt jelenti, hogy a másolásból kimaradnak a .bat, az .exe és a .settings nevű fájlok és könyvtárak is!

* és ? karakterek nem használhatók!

Az XCOPY parancs használatának további paraméterei itt találhatók:

	Fájlok és könyvtárfák másolása.

XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
              [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
              [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
              [/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]...]

 forrás    A másolni kívánt fájl(ok).
 cél Az új fájlok helye és/vagy neve.
 /A      Csak az Archiválandó attribútummal rendelkező fájlok másolása,
        az attribútum módosítása nélkül.
 /M      Csak az archiválandó attribútummal rendelkező fájlok másolása,
        az attribútum kikapcsolásával.
 /D:h-n-é   A megadott dátumnak megfelelő napon vagy az után módosított
        fájlok másolása.
        Ha nincs dátum megadva, csak azon fájlok másolása,
        amelyeknél a forrás időpontja újabb a cél időpontjánál.
 /EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]...
        Karakterláncokat tartalmazó fájlok listája. A fájlokon belül
        minden egyes karakterláncnak külön sorban kell szerepelnie. Ha
        a karakterláncok bármelyike egyezik a másolandó fájl abszolút
        elérési útjának bármelyik részével, a fájlt a program kizárja a
        másolásból. Az \obj\ vagy .obj karakterlánc megadásakor például
        az obj könyvtár alatt található összes fájl vagy az összes
        obj kiterjesztésű fájl ki lesz zárva.
 /P      Kérdés megjelenítése minden egyes célfájl létrehozása előtt.
 /S      Az összes könyvtár és alkönyvtár másolása az üresek kivételével.
 /E      Könyvtárak és alkönyvtárak másolása, az üresekkel együtt.
        Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására használható.
 /V      Minden egyes új fájl ellenőrzése.
 /W      Billentyű lenyomását kér? üzenet megjelenítése a másolás előtt.
 /C      Másolás folytatása hiba esetén is.
 /I      Több fájl másolásakor, ha a cél nem létezik,
        a program feltételezi, hogy a cél könyvtár.
 /Q      A fájlnevek megjelenítésének mell?zése másolás közben.
 /F      A forrás- és célfájlok teljes nevének megjelenítése másolás
        közben.
 /L      A másolt fájlok nevének megjelenítése.
 /G      Titkosított fájlok másolásának engedélyezése titkosítást
        nem támogató célhelyre.
 /H      Rejtett és rendszerfájlok másolása.
 /R      Írásvédett fájlok felülírása.
 /T      A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok átmásolása nélkül. Nem
        tartalmazza az üres könyvtárakat és alkönyvtárakat. A /T /E
        kapcsolók együttes használatának hatására a program az üres
        könyvtárakat és alkönyvtárakat is létrehozza.
 /U      Csak a célhelyen is meglévő fájlok másolása.
 /K      Attribútumok másolása. A szokásos Xcopy visszaállítja az
        írásvédett attribútumokat.
 /N      Másolás a létrehozott rövid nevekkel.
 /O      A fájltulajdonosokra és a hozzáférés-szabályozási listára
        vonatkozó adatok másolása.
 /X      Fájlnaplózási beállítások másolása (a /O kapcsolót feltételezi).
 /Y      A meglévő célfájlok felülírásának megerősítését
        kér? üzenetek letiltása.
 /-Y     A meglévő célfájlok felülírásának megerősítését
        kér? üzenetek megjelenítése.
 /Z      Hálózati fájlok másolása újraindítható módban.

A /Y kapcsoló a COPYCMD környezeti változóban előre beállítható.
Ez a /-Y kapcsolóval kapcsolható ki a parancssorban.