04. Elemi programozási tételek - a tételekben használt jelölések

A továbbiakban olyan algoritmusokat tárgyalunk meg, amelyek a programozás során rendszeresen előforduló feladatok megoldására kész választ adnak. Ezeket az algoritmusokat programozási tételeknek hívják. A programozási tételek azok az építőkövek, amelyek egy program létrehozása során minduntalan előfordulnak.

Az elemi algoritmusok során használt közös jelölések

Minden programban egy vagy több A[N] jelű, N elemű vagy B[M] jelű, M elemű tömb tartalmazza a kiinduló tetszőleges típusú adatokat. Esetenként a C[K] jelű K elemű tömb tartalmazza az eredmény értékeket. A T az elemeknek egy tulajdonsága, amit A[N].T-vel jelölünk. (Ezt a jelölést a rekordokból álló tömböktől vettük át. Egyszerűbb esetekben a T tulajdonság maga az elem értéke.)

Meg kell jegyezni, hogy a tömböket csak a tárgyalás egyszerűsége miatt alkalmaztuk, azok lehetnek azonos típusú rekordokból álló fájlok vagy listák is. Ennek megfelelően a programozási tételek megfogalmazhatók azonos hosszúságú rekordokból álló file-okra és listákra is.

Ilyen esetekben az alábbi műveleteket kell kicserélni az algoritmusokban:

Tömb

File

Lista

Egy tömbelem vizsgálata

Egy rekord beolvasása egy változóba, majd a megfelelő mező vizsgálata

A listaelem beolvasása és a megfelelő mező vizsgálata

Iteráció egy ciklusban

Lépés a file következő rekordjára

Lépés a következő listaelemre

A tömb végének vizsgálata

End Of File vizsgálata

A listamutató 0-e vizsgálat

Egy tömb elem értékének az átírása

Ugrás az adott sorszámú rekordra, majd írás a rekordba, írás, után a rekordmutatót eggyel visszaállítjuk

A Listaelem kiírása

tömbindex

rekordsorszám

Egy számláló típusú érték, a listafej esetén 0 és minden iteráció esetén növekedik eggyel.