08. Röpte a hálónál

Nyesett röpte

A röptézés a single játéknál elég ritka, mivel a játék tipikusan az alapvonalról zajlik és csak akkor fut be az egyik játékos a hálóhoz, ha vagy úgy letámadta az ellenfelet, hogy az csak nagyon röviden tudja visszaadni, vagy a másik ejtett vagy nyesett labdával lerövidíti a távolságot és be kell futni.

Ha az ellenfél középen van, akkor a röptéző játékosak is középre kell állnia a háló mögé 2-3 méterrel. A túl közeli helyezkedés az ellenfél gyors elütési kisérletére adott rövid reakcióidő miatt nem megfelelő. Ha a hálótól túl távol állunk meg, akkor pedig nagy szöget adunk az ellenfélnek és relatív kevés időt magunknak.

Ha az ellenfél kiszorult az egyik oldalra az alapvonal mögé és mellé, akkor ugyanarra az oldalra helyezkedjünk, mint a másik, de ne teljesen a szélére, mert egy keresztütés végzetes lehet.

A kiszorult játékosnak két lehetősége van: átemeli felettünk a labdát, ami az alapvonal környékén ér földet vagy elüti mellettünk pontosan helyezve azon az oldalon, amit kevésbé védünk. Mivel ilyenkor a kiszorult játékosnak általában kevés az ideje, ezért vészmegoldások és nem pontos ütések várhatók.

A röpte végrehajtása

A játákos beszalad a hálóhoz, körülbelül 3-4 méterre, az adogató udvaron belül. Amikor a kiszorult játékos el akarja ütni mellette a labdát, akkor az alapállapotban álló játékos keresztbe lép a teste előtt a megfelleő irányba és így válaszol röptével. Azért lép keresztbe, mert így stabiulabban tud megállni és pontosabban tudja irányítani a labdát.

Az ütővel fentről lefelé nyesi a labdát, ami miatt a labda lecsapódik, gyakran megcsusszan a talajon és laposabban megy tovább, mint ahogyan az ellenfél számít rá. Ilyen módon könnyebb szöget ütni. Ha van idő kivárásra, akkor a kiszorult játékos elindul az egyik oldal felé és a röptéző játékos a másik oldal felé el tudja ütni a labdát.

Fonák röpte Tenyeres röpte Fej fölötti röpte

A röptét tenyeres és fonák oldalon is úgy kell végrehajtani, hogy nyesni kell a labdát, azaz az ütés közben az ütő lefelé mozdul. A labda minél magasabban érkezik, az ütő annál egyenesebben áll. A hálóhoz közel érkező labdáknál már az ütő ferde és ívelten megy vissza a labda. Ha a röptéző játékosnak "jó" a csuklója, akkor a röpténél az erősen megütött elütésekre az ütő kis hátramozdításával is reagál, így a visszapattanó labda nem lesz hosszú.

Fej fölötti röpte

Ha a kiszorult játékos át akarja emelni a labdát, de nem üti elég magasra vagy hátra, akkor a hálónál állónak a feladata tulajdonképpen egy lecsapás vagy másképpen egy adogatás végrehajtása. Ebből adódóan a mozdulat is hasonlít az adogatáshoz. Úgy kell a labda alá állni, mintha az adogatásnál feldobott labda alá állnánk. Célszerű az ütőt úgy hátravinni, mint adogatásnál és a másik kezet felemelni, becélozva a labdát, mintha mi dobtuk volna fel.