12. Verem adattípus

A verem az informatika számos területén használandó adattípus, amelynek a lényege az, hogy ha egy verembe sorban egymás után bedobunk adatokat, akkor az adatok egymás fölé kerülnek. Ha ki akarunk venni belőle adatot, akkor mindig a verem tetején lévőt vehetjük ki.

A verembe tett adatok mennyisége mindig korlátos. Ha tele van a verem, akkor nem tudunk további adatot betenni. Ha üres a verem, akkor nem tudunk kivenni adatot!

Hol használnak ilyen szerkezeteket?

Az operációs rendszer, a processzor a multitaszk során verembe helyezi az előzőleg félretett alkalmazás legfontosabb adatait. Ha egy programon belül meghívunk egy függvényt, akkor a program pillanatnyi állspotát verembe teszi a processzor és veremben hozza létre a függvényben használandó lokális adatokat is.

Ezt az adatszerkezetet nevezik Last In First Out = LIFO adatszerkezetnek is.

A megvalósítása tipikusan egyszerűen egy tömb lehet. Egy mutato, nevű változó értéke mutatja, hogy hol van az első üres hely a tömbben. Ha új adatot akarunk betenni, akkor a mutato által mutatott tömbelembe tesszük az adatot, majd növeljük mutato-t eggyel. Ha a mutato értéke eléri a ömb elemszámát betelik a tömb.

Ha ki akarunk venni egy elemet, akkor a mutato értékét csökkentjük eggyel és az általa mutatott helyen lévő adatot adjuk vissza a hívónak. Ha a kivétel előtt a mutato==0, akkor üres a tömb.

A FIFO adatszerkezethez hasonlóan oldjuk meg a problémát. Készítünk egy keretprogramot, amely véletlenszerűen tölt adatokat a verembe és vesz ki onnan.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace lifo
{
 class Program
 {
  public static void Main(string[] args)
  {
   Lifo q = new Lifo();
   Random r = new Random();
   Random v1 = new Random();
   Random v2 = new Random();
   int bev = 60; //A bemenő adat valószínűsége 0..100 között.
   int kiv = 40; //A sorból kivenni való adat valószínűsége 0..100 között.   

   int adat;
   int ki;
   Console.Clear();
   for (int i = 0 ; i<100; i++)
   {
    adat = r.Next(0, 100);
    Console.Write("Be: ");
 
    if(v1.Next(0,100) < 60 )
    {
     Console.Write(adat);
     q.verembe(adat);
    }
    else
    {
     Console.Write("- ");
    }
    Console.Write(" ===> ");

    if( v2.Next(0,100) < 40 )
    {
     ki = q.verembol();
     Console.Write("Ki: {0}", ki);
    }else{
     Console.Write("Ki: - ");
    }
    q.allapot();
   }			
   Console.Write("Press any key to continue . . . ");
   Console.ReadKey(true);
  }
 }
	
 class Lifo
 {
  //privát állapotleíró változók
  private const int hossz = 10;    //A tároló tömb hossza
  private int[] verem = new int[hossz]; //A sorban lévő adatokat tároló tömb
  private int mutato;         //Hol van az első szabad hely a tömbben
  private int db = 0;        //Hányadik adatátvitel zajlik
		
  //Az osztály konstruktora inicializálja a
  public Lifo(){
   mutato = 0;
  }

  //Ez a metódus teszi be a sor végére az új adatot
  public void verembe(int adat)
  {
   //Ha van hely még a sorban, akkor beteszi az adatot a végére
   if(mutato < hossz-1)   
   {
    verem[mutato] = adat; 
    mutato++;
   }
   else
   {
    Console.Write(" !Betelt! ");
   }
  }
		
  //Ez a metódus adja vissza a sor első tagját
  public int verembol()
  {
   int vissza;
   //Ha nem üres a sor akkor ki tudunk venni adatot
   if (mutato > 0 )
   {
    vissza = verem[mutato-1];
	mutato--;     
   }
   else
   { 
    vissza = -1;    //A -1 jelentése: nincs érvényes visszatérő adat
    Console.Write(" !Üres! ");
   }
   return vissza;
  }

  // Ez a metódus a sor állapotát írja ki
  public void allapot()
  {
   Console.Write(" Verem: ");
   for(int i=0 ; i< hossz ; i++)
   {
    Console.Write("{0,2}, ", verem[i]);
   }
   Console.WriteLine();
   db++;
  }
 }	
}