13. Sor adattípus

Amikor egy mozi pénztáránál beállsz a sor végére, akkor az történik, hogy a sor elején lévő vásárol jegyet, majd kilép a sorból és a sor további tagjai előrelépnek. Amikor új vásárló érkezik, akkor az a sor végére áll (normális esetben).

Sor (Queue) -  Olyan informatikai fogalom, amelyet az informatikában sok helyen használnak különböző sebességű rendszerek összekapcsolásakor. Például hálózatokban nem garantálható, hogy a küldő és a fogadó mindig ugyanolyan sebességgel dolgozik, ezért a két fél mindig használ egy sor adatszerkezetet, hogy a sebességkülönbségeket kiegyenlítse. Ha a küldő és a fogadó sebessége átlagosan megegyezik, vagy a fogadó gyorsabban tud adatokat fogadni, mint ahogy a kóldő adja az adatokat, akko működni fog a rendszer. Ha a küldő gyorsabban ad adatot, mint amit a fogadó tud feldolgozni, akkor egy idő múlva bedugul a rendszer. (Ilyen, amikor túlterheléses támadást intéznek egy szerver ellen.)

Ezt az adatszerkezetet angolul First In First Out = FIFO adatszerkezetnek hívják.

Megvalósítás

A Queue megvalósítása nem túl bonyolult és OOP módon (is) lehetséges. Az alábbiakban lépésről lépésre létrehozunk egy queue típust és kipróbáljuk.

​Ez egy teljesen működőképes program. A Main(), azaz a főprogram egy keretet határoz meg. A Queue osztály példányosításával kezdődik a program. Véletlenszerűen teszünk 0-tól 100-ig terjedő véletlenszámokat egy sorba, összesen 100-at és véletlenszerűen veszünk ki adatokat a sorból. Ha többször teszünk be adatot, mint amennyit kiveszünk, akkor betelhet a sor, ha pedig többször veszünk ki adatot, mint beteszünk, akkor üres lesz a sor.

A betevés és kivétel ciklus a példában 100 szor zajlik le. A betétel és a sorból való kivétel valószínűségét a bev és kiv változók kezdőértékeivel lehet szabályozni.

Amikor a főprogramban meghívjuk a q.sorba() metódust, akkor a sor végére teszünk adatot, a q.sorbol() metódussal kiveszünk egy adatot a sor elejéről. A q.allapot() segítségével kiirathatjuk a sor pillanatnyi állapotát.

A Queue osztály leírása

A Queue osztályban az állapotot privát, tehát kívülről nem látható tulajdonságok írják le. A példányosításkor lefut a a konstruktor metódus, aminek a neve kötelezően ugyanaz, mint az osztály neve.

Ebben a példában minden metódus publikus, tehát kívülről elérhető. Fent leírtam röviden a főbb metódusok feladatait. A kód végigkövetésével látszik, hogy milyen feltételek esetén lehet még betenni adatot a sorba, illetve ha betelt, akkor a konzolra kiírja, hogy !Betelt!. Erre a q.sorba() metódust használjuk.

Ugyanígy amikor kivesszük a sor első elemét, akkor ha üres a sor, akkor -1-et ad vissza eredményül a q.sorbol() és kiírja a konzolra, hogy !Üres!

Az alábbiakban a működő forráskód:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace queue
{
 class Program
 {
  public static void Main(string[] args)
  {
   Queue q = new Queue();
   Random r = new Random();
   Random v1 = new Random();
   Random v2 = new Random();
   int bev = 60; //A bemenő adat valószínűsége 0..100 között.
   int kiv = 40; //A sorból kivenni való adat valószínűsége 0..100 között.   

   int adat;
   int ki;
   Console.Clear();
   for (int i = 0 ; i<100; i++)
   {
    adat = r.Next(0, 100);
    Console.Write("Be: ");
 
    if(v1.Next(0,100) < 60 )
    {
     Console.Write(adat);
     q.sorba(adat);
    }
    else
    {
     Console.Write("- ");
    }
    Console.Write(" ===> ");

    if( v2.Next(0,100) < 40 )
    {
     ki = q.sorbol();
     Console.Write("Ki: {0}", ki);
    }else{
     Console.Write("Ki: - ");
    }
    q.allapot();
   }			

   Console.Write("Press any key to continue . . . ");
   Console.ReadKey(true);
  }
 }
	
 class Queue
 {
  //privát állapotleíró változók
  private const int hossz = 10;    //A tároló tömb hossza
  private int[] sor = new int[hossz]; //A sorban lévő adatokat tároló tömb
  private int utolso;         //Hol van az utolsó adat a tömbben
  private int db = 0;        //Hányadik adatátvitel zajlik
		
  //Az osztály konstruktora inicializálja a
  public Queue(){
   utolso = -1;
  }

  //Ez a metódus teszi be a sor végére az új adatot
  public void sorba(int adat)
  {
   //Ha van hely még a sorban, akkor beteszi az adatot a végére
   if(utolso < hossz-1)   
   {
    utolso++;
    sor[utolso] = adat; 
   }
   else
   {
    Console.Write(" !Betelt! ");
   }
  }
		
  //Ez a metódus adja vissza a sor első tagját
  public int sorbol()
  {
   int vissza;
   //Ha nem üres a sor akkor ki tudunk venni adatot
   if (utolso > -1 )
   {
    vissza = sor[0];
    //Egy hellyel előremásolja a sorban lévő adatokat
    for(int i=0 ;i < hossz-1 ;i++)
    {
     sor[i] = sor[i+1];
	}
	sor[hossz-1] = 0;
	utolso--;      //A sorban lévő adatok számát csökkentem
   }
   else
   { 
    vissza = -1;    //A -1 jelentése: nincs érvényes visszatérő adat
    Console.Write(" !Üres! ");
   }
   return vissza;
  }

  // Ez a metódus a sor állapotát írja ki
  public void allapot()
  {
   Console.Write(" A sor: ");
   for(int i=0 ; i< hossz ; i++)
   {
    Console.Write("{0,2}, ", sor[i]);
   }
   Console.WriteLine();
   db++;
  }
 }
}

A fenti egyszerű példa jó arra, hogy szemléltessem az osztályok létrehozását, használatát és értelmét. Ha ezt vagy ehhez hasonló alkalmazást többen fejlesztenek, akkor az osztály és a futás alatt az objektum paramétereit csak a publikus metódusokon keresztül lehet módosítani.

Megjegyzem, hogy a sornak ez a megvalósítása nem a legoptimálisabb. Ha ezt a megvalósítást gyorsítani kellene, akkor is csak a fenti három metódust kellene használni, de azoknak a belsejét teljesen át lehetne írni.

A sor adatszerkezet javítása

Az eredeti sor osztály lelassul, ha megnöveljük a sor méretét, mivel minden adatkivételnél a sorban lévő adatokat eggyel előre kell másolni. Jobb lenne, ha kivételkor nem kellene a sok adatot mozgatni!

A megoldás: Képzeljük el, hogy a tárolási hely olyan dobozok sorozata, amelyek körbe vannak téve és az új szabad helyet és a következő adatot két mutató mutatja nekünk meg. Mondjuk legyen az elso és az utolso.

Ha beteszünk egy adatot, akkor az utolso+1 helyre tesszük a tömbbe és növeljük az utolsó mutatót eggyel.
Ha kiveszünk a sorból egy adatot, akkor kivesszuk az elso által mutatott helyen lévő adatot és növeljük az elso változót eggyel.

Sajnos a tárolást továbbra is csak tömbökben lehet megvalósítani. Mivel a tömb véges, ezért az elso és az utolso változo is előbb utóbb eléri a tömb utolsó elemét. Ekkor a következő beteendő adatot a tömb első helyére kell tenni és a mutatót is 0-ra kell állítani. Ugyanígy ha a tömb utolsó helyén lévő adatot akarjuk kivenni, akkor az elso változót is 0-ra kell állítani.

Mikor üres a sor?

Ha az elso és az utolso nevű változó ugyanoda mutat, akkor nem tudunk kivenni adatot.

Mikor van teli a sor?

Ha az utolso nevű változó "utoléri" az elsőt, azaz majdnem ugyanoda mutat, és új adatot tennénk a sorba, akkor felülírhatjuk a korábbi aktuálisan kiveendő adatot. Vagyis teli van a sor, ha az utolso+1 utoléri az elso változót.