8.08. Adatok lekérdezése - SELECT

A lekérdező nyelv egyetlen utasításból áll, mely számos alparancsot tartalmazhat, és a lekérdező utasítások több-szörös mélységben egymásba ágyazhatók. A SELECT utasítás általános alakjának megadása helyett részletesen áttekintjük az egyes tipikus lekérdezési utasításokat, az egyszerűektől a komplikáltakig.  
Először tekintsük át az egy táblára vonatkozó lekérdezéseket. A projekció műveletét a következő utasítással valósíthatjuk meg:

SELECT [DISTINCT] mezőnév, mezőnév, ... FROM tábla_név;

A megadott tábla felsorolt mezői jelennek meg az utasítás hatására soronként. A DISTINCT módosító megadása esetén csak az egymástól különböző sorok láthatók. Például a Diakok tábla DID és Nev attributumainak lekérdezése az alábbi paranccsal történik:

SELECT DID, nev FROM Diakok;

A különböző tanár-tantárgy párosítások lekérdezése az Orarend táblaból a következő paranccsal történhet:

SELECT DISTINCT TID, Tantagy FROM Orarend;

Ha egy tábla összes mezőjének adatait akarjuk lekérdezni, akkor használhatjuk a "*" jelet:

SELECT * FROM Diakok WHERE osztaly = '3/b';

Ebben az esetben a mezők fizikai sorrendjáben fognak megjelenni az oszlopok.