PCM - Process Communication Modell

A Process Communication Modell ( PCM® ) egy személyiséget tesztelő módszertan, amivel fel lehet mérni az emberek személyiségét és javaslatokat lehet tenni arra, hogy az illető hogyan kommunikáljon.

Az alap személyiségtípusok

A PCM® hat különböző személyiségtípust ismer. Az alábbi felsorolás azt is megmutatja, hogy az egyes típusok hány %-ban fordulnak elő az USA társadalmában.

  • Gondokodó - logikus, szervezett, felelősségteljes (25%)
  • Elvhű - elkötelezett, megfigyelő, lelkiismeretes (10%)
  • Harmonizáló - együttérző, érzékeny, kedves (30%)
  • Álmodozó - erős képzelőerő, reflektív, nyugodt (10%)
  • Lázadó - spontán, kreatív, játékos (10%)
  • Mozgató - rugalmas, meggyőző, megnyerő (5%)

Az embernek körülbelül 6-7 éves korára kialakul a személyisége. Minden személyiségtípusból van mindenkiben valamennyi, de a bázis az egyik, amely a korai gyermekkorban kialakul. A többi típuselem az élete során változik, de az alap nem.

Az különböző személyiségtípusok aránya nem értékmérő, nem azt mutatja, hogy egy személy jó vagy rossz, hanem inkább azt mutatja meg, hogy az illető a napi rutinjában, milyen módon közelíti meg a felmerülő problémákat, hogyan kommunikál avval kapcsolatban.

Minden típusnak megvannak az erősségei és gyengeségei, pozitív vonásai, illetve a stressz helyzetben előjövő lehetséges viselkedésmintái. Stresszes helyzetekben gyakori, hogy álarcot teszünk fel és olyan negatív viselkedésmintákat veszünk elő, amellyel a kapcsolatainkban tudunk károkat okozni. Persze ettől még szerethető emberek vagyunk. A bölcs ember igyekszik megismerni saját magát, erősségeit és gyengeségeit is és szükség esetén ennek az ismeretnek a birtokában cselekszik.

A személyiségtípusok jellemzői

Gondolkodó

A világot tényeken keresztül vizsgálja. Sohasem cselekszik hirtelen, hanem elemzi a körülményeket összegyűjt minden szükséges iinformációt és csak ennek ismeretében dönt. Kommunikációjában inkább kis csoportokban, közvetlen munkatársaival kommunikál és megvitatja az ügyeket. Távolságtartónak tűnik sokak számára. Felelősségteljes, logikus, szervezett. Beszédje során gyakran használja a "szerintem..." illetve az "addig, ameddig..." kifejezéseket. Az ügyeket szintézissel oldja meg. A környezete célszerűen van berendezve. Minden a helyén van (nem biztos, hogy hagyományos rendben, de neki ez a rend). Törekszik a rendezettségre maga körül. A homlokán vízszintes ráncok vannak (lehetnek).

Stressz helyzetben túl magyaráz, tálságos részletez, túlzó módon megfelel. Néha inkább elvállaja a feladatokat, mintsem delegálja azokat.

Elvhű

Ő is távolságtartó. sok mindenben hasonlít a gondolkodóra, de vannak egyéb tulajdonságai is. Elkötelezett, megfigyelő, lelkiismeretes. Ha egy beszélgetésben részt vesz, sokszor csak megfigyel. Kis csoportokban szeret kommunikálni és főleg olyanokkal, akiknek nézetei közel állnak hozzá. Véleményét, értékítéletét, hiedelmeit szereti megosztani másokkal. Elvi alapon vitatkozik másokkal. Szóhasználatában van a "véleményem szerint...", "meggyőződésem szerint...", "szükségem van...". A szemei között barázdák vannak, és néha szúrós a tekintete.

Stresszes helyzetben másoktól és önmagától is elvárja a tökéletességet. Túl bonyolult kérdéseket tesz fel. Csak a rosszat veszi észre, csak a hibákra fókuszál és nem a pozitív történésekre.

Harmonizáló

Az érzésein keresztül kommunikál. Mindig mosolyog. mindig jó vele lenni. Törődik másokkal. Nyitott tenyérrel gesztikuláls. Minden apróságot észrevesz a másik személyen és dícséri. Együttérző és kedves. Harmóniát teremt maga körül. A lakása tele van virággal, apró és szép tárgyakkal. Füstölőt használ, speciális teákkal kínál. kommunikációjában érzéseket és érzelmeket fejez ki (úgy érzem, azt hiszem, ezt szeretem, ...).

Stresszes helyetben "lebénul", dadog, nem ad értelmes válaszokat, késik, döntésképtelenné válik. Túlalkalmazkodik másokhoz, hogy örömet szerezzen. Nem azt kéri, amire szüksége van, hanem körülírja.

Álmodozó

Valójában a belső világában él. Sokan nem tudnak vele mit kezdeni, mert a kommunikációja nem teljesen tiszta. Gyakran a belső folyamatok eredményét mondja ki, amelyek egy beszélgetésben nem nyilvánvalóak. Sokszor zseniális ember. Jellemzője a (látszólagos) tétlenség. Kommunikációja lassú, megfontolt, reflektív, néha nincsen. Legjobb társasága önmaga. Társasági szituációban sem feltétlenül vesz részt a beszélgetésben, hanem véleményt alkot és azt gonolja végig. Ha kérdezik, lehet, hogy nem válaszol. az arca sima, érzelemmentes, nem ráncos idős korban sem. Amikor valamiről beszél, akkor gyakran képeket mesél el, képi hasonlatokat mond.

Stresszes helyzetben az álmodozó visszahúzódik és a kommunikációja bezárkózó lesz. Nem tud cselekedni és inkább visszahúzódik és álmodozik.

Lázadó

Barátságos, viccelődő, állandóan kommunikáló. Spontán, kreatív és játékos. A dolgokról az értékítélete tetszik nem tetszik. Nagy hangon, szlengben kommunikál (vazze). Spontán módon kapcsolódik az előző szólóhoz. Viccelődik, cinkos kifejezéseket használ. A jelenben él és nem tépelődik a világ dolgairól. Ingerekre van szüksége, ezért például értekezleteken is szórakoztat másokat, vagy valamit csinál, ami nem oda illik. Egy idő múlva a társai kiéghetnek tőle és elfordulnak, ha túltolja a dolgokat. A környezete és megjelenése kicsit "zizi". Fények, hangok, játékok, poszterek vannak a környezetében. Gyakran szeret meghökkenteni másokat. Gyakran a "sales"-ek ilyen típusúak. Mosolyvonalak vannak a szája körül.

Stresszes helyzetben olyan erőfeszítést kellene tennie, amelyhez nincsen hozzászokva. Arra buzdít másokat, hogy cselekedjenek, mert ő nem konstruktív.

Mozgató

A mozgató lételeme a tevékenység. soha nem gondolkodik, nem tervez, hanem cselekedni akar. Lételemét az élmények, az újdonság jelenti. Rugalmas, megnyerő, sármos pasi, aki bármilyen társaságban a társaság középpontja és mozgatója tud lenni. Ő találja ki a játékokat, szervezi meg a következő "programot". Nagy társaság előtt is szívesen kommunikál. Képes arra, hogy direkt, határozott legyen és elindítsa az ügyeket. A környezete tipikusan szkárpitozott székeket tartalmaz, trófeák vannak mindenütt, fekete és vörös színekkel operál. Arca pirospozsgás. Célja az akció és a nyereség. Ha túltolja, akkor a többiek elfordulhatnak tőle.

Stresszes helyzetben azt várja másoktól, hogy álljanak ki magukért, arra invitál másokat, hogy higgyék el...

A ház

Amikor kialakul valakinek a személyiségstruktúrája, akkor a különböző jellemzőkből több-kevesebb áll rendelkezésre.

személyiségünk háza

Ebben a példában a személyiség legalapvetőbb jellemzője a gondolkodó. A második és harmadik szinten van az elvhű és a mozgató. Lényegében ezek határozzák meg az általános működésmódját. Mivel az értelmes emberek képesek változtatni magukon és néha "színlelnek", új tulajdonságokat akarnak kifejleszteni, ezért fejleszthetik a felsőbb szintjeiket is. Ezt úgy hívják, hogy liftezhetnek, de stresszes helyzetben a viselkedésük lezuhan a legalsó szintre és így működnek.

A különböző személyiségtípusokat az ember hordozza magában, sőt élete során saját magát "nevelve" más személyiségtípusok szerint is kezd el működni, de a stresszes helyzetekben általában visszamennek az alap beállítottságra.

A különböző típusok közötti kommunikáció a fenti leírások alapján nem mindig problémamentes. Nehéz lehet az gondolkodó és álmodozó típusok közötti kommunikáció vagy a harmonizáló és elvhű közötti kommunikáció.

Sajnos amikor egy vezető a beosztottjaival kommunikál, figyelembe kell venni a személyiségtípusokat is. amikor kisebb munkacsoportokat alakítunk, akkor is figyelembe kell venni.

Ezt a rövid leírást a Dare Communication tanfolyamán PCM® tanfolyamán tanultak alapján állítottam össze.