Milyen iskolát szeretnék 10 év múlva? - Vitaindító

Szily

Indíttatás

Az elmúlt években volt alkalmam megtanulni, hogy egy Szily nagyságú szakképző intézmény hogyan működik, milyen nehézségei vannak, milyen gondokkal küzd, mi a viszonya egy gimnáziumhoz. Hogyan vélekednek rólunk általános iskolákban. Mire képes a nevelőtestület. Milyen bonyolult feltételrendszernek kell megfelelni, amely gyakran hátráltat minket a hatékony munkában.

Korábban is volt jövőképem az iskolánkról, amely néhány paraméterben jelent meg, mint például a létszám, a tanítandó szakmák, az alkalmazandó tanárok. A versenyekkel kapcsoatos elvárások, stb. Ezeket a konkrét célokat az elmúlt években részben elértük - az iskolában dolgozó kollégák együttes munkájának eredményeként - ugyanakkor azt látom, hogy az eredmények nem automatikusak, nem a rendszerből fakadnak, hanem egyéni indíttatásokból. A működési módunk nem fogja automatikusan kitermelni a következő sikeres generációkat. Mindezek nyomán az elmúlt hetekben elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen iskolának szeretném látni a Szily-t 10 év múlva. Hogyan jutottunk el eddig és és hogyan juthatunk el odáig?

Milyen iskolát szeretnék 10 év múlva?

Természetesen nem vagyunk jósok és az iskolák működésében a mindenkori politika nagyon nagy szerepet játszik. A politika meghatározza a központi célokat és a hozzájuk rendelt anyagi erőforrásokat, tehát vízióm nem ilyen jellegű. Néhány paraméter azzal kapcsolatbna, hogy milyen iskolát szeretnék.

 • A Szily 10 év múlva ugyanezen a helyen működik, a Timót és a Tolnai utcában.
 • Továbbra is a szakképzés lesz a fő csapásiránya: szakközépiskola, szakgimnázium, felnőttoktatás és felnőttképzés. (a mai fogalmaink szerint)
 • A nappali tanulók létszáma körülbelül 1000-1100 fő lesz összesen és kb 250-300 fő felnőtt tanulónk lesz összesen.
 • A kollégiumunk egy élhető, pezsgő, kellemes lakhely lesz, tele érdekes programokkal.
 • Az iskola egyes területei jól felszereltek lesznek, a jelenleginél mindenképpen jobban
 • Az iskola sok területe fel lesz újítva és modern, a mai kornak megfelelő bútorzat, környezet lesz az iskolában.
 • Az iskola hírneve alapján Budapest jónevű szakképző intézménye lesz. Nemigen lesznek devianciák, addikciós események.
 • Az iskolánkba tehetséges tanulók jelentkeznek.
 • A diákjaink motiváltakká, ezáltal sikeressé válnak.
 • Az iskolánk diákjai több területen is jól szerepelnek folyamatosan országos szakmai és/vagy közismereti tanulmányi versenyeken.
 • A szakközépiskolát elvégzett diákok közül sokan érettségit szereznek. Az érettségivel rendelkező szakgimnáziumi vagy szakközépiskola diákok közül sokan mennek tovább szakirányú főiskolákra, egyetemekre, a többiek pedig megbecsült szakmunkások lesznek.
 • Lesznek olyan tanulók is, akik humán, művészeti vagy természettudományok területén érnek el sikereket (grafika, képzőművészet, színház, zene, fizika, stb.)
 • A pedagógusaink rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, és ennek nyomán modern pedagóiai módszerekkel dolgozunk, elkötelezett pedagógusokkal.
 • Az iskolánk a modern pedagógiai módszerek szakképzésben való alkalmazásának minta műhelye lesz.
 • A tanulók gyakran vesznek részt szakmai projektfeladatok megoldásában és gyakori lesz, hogy a feladataikat a tanárok csak segítik, de ők maguk keresik meg a feltételrendszert és oldják meg a feladatokat.
 • Az általános iskolából beiratkozott tanulókat a diákok közössége integrálja és bevezeti az iskolai élet rendszerébe. Lesz egy moderált diákönkormányzat, amely ezt a munkát végzi. A tanulók önszabályozók lesznek bizonyos mértékig.
 • Az órák nyitottak lesznek. Módszertanilag a tanárok többsége nyitott lesz.
 • A pedagógusaink nem csak szakmai sikereket érnek el, hanem a megfelelő jövedelmi viszonyokat is elérik.

Azt szeretném megvalósítani, hogy a Szily egyfajta minta-szakképző iskola legyen

Mi a siker záloga?