Tesla a titokzatos és meg nem értett zseni

TeslaAkár a Facebookon, akár más internetes fórumokon gyakran előfordul, hogy Teslát és az ő találmányait úgy állítják be, hogy valami olyat talált és vitt a sírba, amely a mindenhol meglévő tiszta energiát, valami misztikus dolgot testesít meg. Gyakran ezekben a cikkekben megjelenik az elnyomó ipari lobby is, amely határtalan kapzsiságában és üzleti céljai elérésében a zseniális találmányokat eltüntette, eltaposta, páncélszekrénybe zárta, stb...

Akár lehetett volna így is.

Szerintem a valóság azonban teljesen más.

Itt van ez a cikk: http://www.sasovits.hu/anyag/feltalal/tesla.htm

Szerintem Tesla egy zseniális feltaláló és tervező volt, aki az amerikai Westinhouse cég - a kor egyik nagy ipari konszernje - alkalmazottjaként rengeteget tett a modern technológia létrejöttéért, de a kor tudományos és technológiai szintjének megfelelően az elektromosságról nem voltak pontos ismeretei, hiszen a MAxwell egyenletek ugyan leírják azt, hogyan működnek az elektro-mágneses folyamatok, de a folyamatokokáról csak a kvantummechanika és a relativitáselmélet óta tudunk mondani valamit is. A XX. század elején megfogalmazott mindenhol jelenlévő "éter" fogalma, amely végtelen energiát tartalmaz, csak ügyesen kell vele bánni a 20. század második felére tökéletesen elavult. Lehet gondolkodni azon, hogy Tesla szerkezetei valami máig ismeretlen energiaforrást alkalmaztak, de a tudomány jelenlegi állása szerint energiát különböző kölcsönhatásokon keresztül lehet közvetíteni.

Ilyenek:

  • A gravitáció, amely atestek tömege által jön létre, és a távolság négyzetével fordítottan arányos, tehát ha két anyagi részecske kétszer olyan távolságra kerül egymástól, akkor négyszer kisebb lesz a vonzzás, ráadásul csak vonzzás van a részecskék között. A hatótávolsága több milliárd fényév is lehet. Lényegében a galaxisok viselkedésének, a csillagok viselkedésének legfontosabb jellemzőit a gravitáció írja le. A törvényeit Newton, Kepler írta le a XVI, XVII. százaban.
  • Az elektromágneses kölcsönhatás, amely a testek elektromos töltése által jön létre, és a távolság négyzetével szintén fordítottan arányos. A részecskék töltésüktől függően taszítják vagy vonzzák egymást. A mi általunk ismert hétköznapi világ, az elektromos áram, a rádióhullámok, az információátvitel mind ezen alapul. A törvényeit XIX. százaban Maxwell írta le.
  • Erős kölcsönhatás, azaz a magerők, amelyek az atommag részecskéi között jönnek létre és csak vonzó kölcsönhatás. Az atommaghasítás, tehát az atomenergia, a csillagok energiatermelése, mint az erős kölcsönhatás következményeként lehetséges. A XX. század első felének eredménye.
  • A gyenge kölcsönhatás, amely a neutrínók és az atommagot alkotórészecskék között jön létre. A neutrínók olyan részecskék, amelyek mindenhol jelen vannak, de a többi anyaggal nagyon ritkán kerülnek kapcsolatba. Vannak olyan detektáló műzerek a főldön, amelyekkel a neutrínók mennyiségét figyelik, amelyeknáhány percenként észlelnek egy-egy neutrínót, ugyanakkor minden csillag a hidrogén-hélium fúzió során minden másodpercben neutrínók milliárdjait bocsát ki magából. A XX. század második felében írták le a működésének törvényeit.
  • A kvarkok közötti kölcsönhatás, amelynek érdekessége, hogy a kvarkok egymástól eltávolodva egyre nagyobb erővel vonzzák egymást, azaz két vrark egymástól csak az idő csekély töredékében képes elétávolodni egymástól. A földön egyedül a svájci-francia határon lévő CERN intézetben van olyan készülék, amellyel kisérletileg is kilehet mutatni a kvarkok létezését. A XIX. században kezdtek vele érdemben foglalkozni.
  • ... és létezik az úgynevezett sötét anyag, amelynek létezését abból sejtjük, hogy a látható anyag nem teljesen úgy viselkedik, ahogyan azt az előző kölcsönhatásokból le lehetne vezetni. Itt elsősorban arra gondolunk, hogy a gravitáció nagsága és a világegyetem tágulásának mértéke nem pontosan olyan, mint amit a jelenlegi észlelésekből le lehetne vezetni. Úgy sejtjük, hogy a sötét anyag létezik és egy eddig még nem ismert nagyon csekély kölcsönhatásban állhat a látható anyaggal. Jelenleg még csak feltevések vannak...

A fenti kölcsönhatások tulajdonságainak megértése és a technológiai felhasználása nyilván mindig időt vesz igénybe, így azt gondolom, hogy Tesla energiaforrás nélküli motorjánakmeghajtása elektro-mágneses elven alapulhatott és a meglévő tudásszintet elemezve az elektro-mágneses tér valamiféle újszerű megcsapolásában eredezhetett.

Azt gondolom, hogy Tesla nagyon tehetséges feltaláló volt, de a tudását talán anyagi, üzleti megfontolásokból annyira szűszavúan osztotta meg a világgal, hogy egyes találmányai a feledés homáylyába vesztek. Semmi misztikus, titokzatos, földöntúli és eddig nem ismert kölcsönhatás nem állhatott az ő találmányai mögött.